Privacyverklaring AVG

Persoonsgegevens die worden verwerkt
VoC Grootkeukens kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VoC Grootkeukens en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VoC Grootkeukens verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

VoC Grootkeukens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw bankrekeningnummer
– Uw BTW/VAT nummer

Waarom VoC Grootkeukens gegevens nodig heeft
VoC Grootkeukens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan VoC Grootkeukens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang VoC Grootkeukens gegevens bewaart
VoC Grootkeukens bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
VoC Grootkeukens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vocgk.nl. VoC Grootkeukens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als VoC Grootkeukens bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
VoC Grootkeukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@vocgk.nl

VoC Grootkeukens is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 74, 6850 AB Huissen
Vestigingsadres: Nijverheidsstraat 17, 6851 EJ Huissen
Inschrijvingsnummer KvK: 62824279
Telefoon: +31 (0)85 070 08 20
E-mailadres: info@vocgk.nl