NVLG zet VoC Grootkeukens op de kaart!

VoC Grootkeukens BV is lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers voor Grootkeukenapparatuur (NVLG). Dit lidmaatschap zet ons letterlijk op de kaart. De NVLG is namelijk de branchevereniging die fabrikanten, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt, vertegenwoordigt.

De NVLG ziet het als haar taak om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen door:

  • Bij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op te komen voor de leden;
  • Het beïnvloeden van regelgeving en normering;
  • Het stimuleren van nieuwe marktkansen;
  • Lobby voor en het verstrekken van informatie over de branche;
  • Nationaal het onderhouden van contacten met zuster- en aanverwante organisaties;
  • Het verbinden van voorwaarden aan het lidmaatschap.

Lid zijn van deze vereniging is alleen mogelijk als je aan de scherpe kwaliteitseisen van de GrootkeukenGarant voldoet. Zie voor meer informatie www.grootkeukengarant.nl. Het feit dat wij lid mochten worden onderstreept dat VoC Grootkeukens BV staat voor betrouwbaarheid, deskundigheid en servicegerichtheid. Met dit GrootkeukenGarant keurmerk onderscheiden wij ons in de markt. Professionals voor professionals!

AllEscortAllEscort